هدف تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت

هدف: تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت تلویزیون فریدون جیرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی کسانی که احساس می‌کنند از تحقیق و تفحص زیان می‌ببنید تلاش می‌کنند این طرح عملی

نایب مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شورای شهر راجع به انتصابات در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران دخالت نمی‌کند, گفت;کسانی که احساس می

کسانی که احساس می‌کنند از تحقیق و تفحص زیان می‌ببنید تلاش می‌کنند این طرح عملی

شورای شهر فعلا در انتصابات دخالت نمی کند/ کسانی که احساس می کنند از تحقیق و تفحص زیان می ببنید تلاش می کنند این طرح عملی نشود

عبارات مهم : ایران

نایب مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شورای شهر راجع به انتصابات در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران دخالت نمی کند, گفت;کسانی که احساس می کند تحقیق و تفحص از شهرداری زیان می ببنید تمام تلاش ارزش را جهت به آخر نرسیدن این طرح دارند.

سید ابراهیم امینی در گفت و گو با گزینش , راجع به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مدیران منتسب به قالیباف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مانع از تحقیق و تفحص در این نهاد می شوند, تاکید کرد: این حق قانونی نمایندگان مجلس است و قانون اساسی به صراحت اعلام کرده است که نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در تمامی امور را دارند.

کسانی که احساس می‌کنند از تحقیق و تفحص زیان می‌ببنید تلاش می‌کنند این طرح عملی

وی در پاسخ به اینکه بعد آیا این امر در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران محقق نمی شود؟ گفت: این عنوان را باید خود نمایندگان پیگیر به آخر برساند و نمایندگان را متقاعد کنند تا بتوانند رای مورد نیاز را جهت تحقیق و تفحص کسب کنند.

نایب مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به اینکه می گویند از بدنه شهرداری مانع هستند, اعلام کرد: طبیعی است کسانی که احساس می کنند از تحقیق و تفحص زیان می ببنید تمام تلاش ارزش را جهت به آخر نرسیدن این طرح می کنند.

نایب مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شورای شهر راجع به انتصابات در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران دخالت نمی‌کند, گفت;کسانی که احساس می

وی راجع به حضور این افراد با نگرش مدیریت گذشته در شهرداری و چرایی عدم ورود شورا به چرایی حضورشان در این مجموعه, گفت: این را باید نجفی و تیمشان پاسخگو باشند.

امینی در پاسخ به اینکه شما نماینده ما در شورای شهر هستید و وظیفه نظارت دارد, تاکید کرد: فعلا شورا شهر در انتصابات دخالت ندارد.

وی در تصویر العمل به این پرسش که نمی خواهید دخالت کنید؟ نیز گفت: این یکی از مسایل ابهام آمیز در شیوه تعامل شورا و شهرداری است, شورا نهادی نوپا در کشور ما است و شیوه تعاملش هنوز مشخص نشده است.

کسانی که احساس می‌کنند از تحقیق و تفحص زیان می‌ببنید تلاش می‌کنند این طرح عملی

نایب مدیر شورای شهر در پاسخ به اینکه نمی خواهید شیوه تعامل را مشخص کنید, افزود: تلاش داریم این شیوه تعامل را اصلاح کنیم.

امینی راجع به انتصاب جنجالی در روابط عمومی معاونت معماری و شهرسازی و چرایی سکوت شورا نیز گفت: موردی جواب نمی دهم. به هر حال اعتقاد شخصی من این است که ما باید مطالبات کسانی را که به ما رای داده اند را برآورده کنیم و تیمی مدیریت را برعهده بگیرند مطالبات را پاسخ دهند.

نایب مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شورای شهر راجع به انتصابات در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران دخالت نمی‌کند, گفت;کسانی که احساس می

وی در پاسخ به اینکه گویا شورای شهر پنجم نیز شورای شهرداری است, گفت: ضعف ساختاری وجود دارد ما حتی شورای شهرداری نیستیم اگر بود حداقل خوب بود.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | نمایندگان مجلس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs