هدف تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت

هدف: تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت تلویزیون فریدون جیرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی ممنوعیت عرصه قلیان در قهوه‌خانه‌ها به کجا رسید؟

عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، گفت: در قانون اماکن عمومی تعریف شده است و مطرح شده است که هر جایی که مورد استفاده عموم قرار می گیرد،

ممنوعیت عرصه قلیان در قهوه‌خانه‌ها به کجا رسید؟

ممنوعیت عرصه قلیان در قهوه منزل ها به کجا رسید؟

عبارات مهم : قانون

عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، گفت: در قانون اماکن عمومی تعریف شده است و مطرح شده است که هر جایی که مورد استفاده عموم قرار می گیرد، مکان عمومی هست. در این قانون اسم قهوه ها منزل ها نیز عنوان شده است است.

به گزارش ایسنا، دکتر حسن آذری پور در یک میزگرد رادیویی با عنوان گرایش نوجوانان و جوانان به قلیان که با حضور دکتر روح الله خوبان نائب مدیر اتحادیه قهوه منزل داران برگزار شد، گفت: مجوزهای اجازه عرضه و مصرف قلیان در قهوه منزل ها، خیلی قدیمی است و شاید قبل از انقلاب است ضمن اینکه بعد از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات تمام این مجوزها لغو شده است و اکنون عرصه و مصرف قلیان در قهوه منزل ها ممنوع است.

ممنوعیت عرصه قلیان در قهوه‌خانه‌ها به کجا رسید؟

وی متذکر شد: هشت سال پیش تلاش شد تا قهوه منزل ها را از قانون مستثنی کنند ولی چنین چیزی اتفاق نیافتاد.

عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات یادآور شد: عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع هست، مواد دخانی در همان قانون تعریف شده است است و فقط سیگار نیست. در قانون اماکن عمومی تعریف شده است و مطرح شده است که هر جایی که مورد استفاده عموم قرار می گیرد، مکان عمومی هست. در این قانون اسم قهوه ها منزل ها نیز عنوان شده است است.

عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، گفت: در قانون اماکن عمومی تعریف شده است و مطرح شده است که هر جایی که مورد استفاده عموم قرار می گیرد،

روح الله خوبان نائب نیز در خصوص مجوز استفاده از قلیان در قهوه منزل ها گفت: یکسری از واحدهای صنفی قهوه منزل و سفره منزل مجاز به عرضه قلیان هستند. با توجه به اینکه این جوازها ۱۰ ساله صادر شده است هست، قانون عطف به ما سبق نمی شود.

وی متذکر شد: دنیا به این نتیجه رسیده که برخوردهای قهری که امروز در جامع ما دارد شکل می گیرد با پدیده قلیان برخوردهای اشتباهی است و این باعث شده است که امروز آمار مصرف قلیان در بین خانواده ها، دختران و نوجوانان و جوانان ما زیاد کردن پیدا کند.

رئیس اتحادیه قهوه منزل داران با اشاره به قانون اماکن عمومی اظهار داشت: تفسیرهای مختلفی از این قانون می شود و به صراحت مشخص نیست، قانون اماکن عمومی را در تاریخ 27 بهمن 1345 وضع کردند که این قانون در صدد بیان وظایف شهرداری ها جهت حفظ شهر از سیل و آسیب هایی بود که احتمال داشت به وجود بیاید و در آن معابر و اماکن عمومی را تعریف کردند. نشانه از این قانون احصاء اماکن عمومی به معنای اماکن عمومی به معنای امروز نبود.

ممنوعیت عرصه قلیان در قهوه‌خانه‌ها به کجا رسید؟

وی ادامه داد: در سال ۶۳ قانون دیگری را تعریف کردند و جاهای مختلفی را به اماکن عمومی اضافه کردند و 15 شهریور 1385 نیز قانون جامع کنترل و کبارزه با دخانیات در مجلس تصویب شد و این قانون را به همه اماکن عمومی تعمیم دادند از جمله قهوه منزل ها غافل از اینکه قهوه منزل خودش محل عرضه دخانیات هست. سال ۹۰ با درخواست اتحادیه قهوه داران طی مصوبه هیئت وزیران، قهوه منزل را از فهرست اماکن عمومی خارج کردند ولی با شکایت جمعیت مبارزه با دخانیات به دیوان عدالت اداری، رای هیئت وزیران ابطال شد و این مسئله همچنان در کش و قوس اعتراض در دیوان پا برجاست.

واژه های کلیدی: قانون | کنترل | دخانیات | دخانیات | مصرف قلیان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs