هدف تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت

هدف: تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت تلویزیون فریدون جیرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی از یک اختروش ، چاندرا&quot، تصاویر مسحورکننده رصدخانه &quot

ناسا سه تصویر از یک اختروش در صورت فلکی سه‌سو منتشر کرده است که قشنگی خاصی دارند.

از یک اختروش ، چاندرا&quot، تصاویر مسحورکننده رصدخانه &quot

تصاویر مسحورکننده رصدخانه "چاندرا" از یک اختروش

عبارات مهم : ستاره

ناسا سه تصویر از یک اختروش در صورت فلکی سه سو منتشر کرده است که قشنگی خاصی دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، امروز چاندرا به یک اختروش در صورت فلکی سه سو خیره شده است است که در نزدیکی آسمان سحابی نشری وسیع “NGC 604” با تولد ستاره هایی تقریبا 50 برابر بزرگتر از سحابی شکارچی است!

ناسا در توصیف این سحابی نوشته است: یک گنج در چندین طول موج!

از یک اختروش ، چاندرا&quot، تصاویر مسحورکننده رصدخانه &quot

اختروَش یا کوِیزار یا کوازار(Quasar) یک هسته فعال به شدت نورانی و دوردست است که وابسته به یک کهکشان جوان هست. آنها در رده یک کلاس از اشیا به نام هسته کهکشانی فعال قرار دارند.

اختروش ها پیشتر به عنوان منابع انرژی الکترومغناطیسی مشمول بر امواج رادیویی و نور مرئی با انتقال به سرخ زیاد آشنا می شدند که به ستاره ها شبیه بودند. با وجود بحث های متفاوت بر سر وجودیت این شیء آسمانی همه دانشمندان به یک توافق علمی رسیدند که یک اختروش، هاله متراکم شده است ماده است که ابرسیاهچاله یک کهکشان جوان را احاطه کرده است.

ناسا سه تصویر از یک اختروش در صورت فلکی سه‌سو منتشر کرده است که قشنگی خاصی دارند.

اختروش ها دارای کاربردهای زیادی هستند، به عنوان نمونه در تعین سرعت چرخش زمین و تهیج های آن کاربرد دارند.

در مباحث زمین شناسی(ژئودزی) از این امکان جهت اندازه گیری فواصل بسیار بلند با دقت میلی متری و تعیین تهیج مدار چرخش زمین استفاده می کنند.

“سه سو” نیز یکی از 88 صورت فلکی امروزی و 48 صورت فلکی بتلیموس است که مشمول بر سه ستاره نورانی در نیم کره شمالی است.

از یک اختروش ، چاندرا&quot، تصاویر مسحورکننده رصدخانه &quot

سه ستاره این پیکر آسمانی جمع وجور و رنگ پریده هستند.

اما سحابی شکارچی که به نام عربیسحابی جبار هم معروف هست، تنهاسحابی آسمان است که با چشم غیرمسلح هم دیده می شود. مکان این سحابی در جنوب کمربند شکارچی هست. نام آن به انگلیسی سحابی اوریون (Orion) است.

ناسا سه تصویر از یک اختروش در صورت فلکی سه‌سو منتشر کرده است که قشنگی خاصی دارند.

رصدخانه پرتو ایکس چاندرا (Chandra X-ray Observatory) یا تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا یک تلسکوپ فضایی ساخته شده است به وسیله ناسا است که تمام فعالیت هایش در زمینه پرتو ایکس است.

ان جی سی ۶۰۴ هم یکسحابی نشری در صورت فلکی سه سو است که به وسیله “ویلیام هرشل” در 11 سپتامبر 1784 کشف شد و یکی از بزرگترین سحابی های گروه محلی است که از هیدروژن یونیده تشکیل شده است است.

واژه های کلیدی: ستاره | شکارچی | نورانی | اخبار علمی و آموزشی

از یک اختروش ، چاندرا&quot، تصاویر مسحورکننده رصدخانه &quot

از یک اختروش ، چاندرا&quot، تصاویر مسحورکننده رصدخانه &quot

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs