هدف تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت

هدف: تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت تلویزیون فریدون جیرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، در این باغ وحش انسان‌ها در قفسند

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر لحظه هنگامی که صحبت از باغ وحش می شود، ذهن انسان به طور ناخودآگاه یاد حیواناتی می افتد که با حالتی خسته و پریشان در قفس افتاده ا

عکس ، در این باغ وحش انسان‌ها در قفسند

در این باغ وحش انسان ها در قفسند /عکس

عبارات مهم : تماشا

باغ وحشی را ببینید که در آن، انسان ها در قفس به ملاقات حیوانات می روند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر لحظه هنگامی که صحبت از باغ وحش می شود، ذهن انسان به طور ناخودآگاه یاد حیواناتی می افتد که با حالتی خسته و پریشان در قفس افتاده اند و مردم هم از بیرون آزادانه آن ها را تماشا می کنند ولی در این باغ وحش قضیه برعکس هست. این باغ وحش در شهر رنکگوآی شیلی ساخته شده است است که در آن حیوانات آزاد هستند و این انسان ها هستند که در قفس به دیدن آن ها می روند.

عکس ، در این باغ وحش انسان‌ها در قفسند

واژه های کلیدی: تماشا | حیوانات | حیوانات | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs