هدف تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت

هدف: تاریخ سریال تاریخی سریالی محدودیت تلویزیون فریدون جیرانی اخبار فرهنگی و هنری

از یک اختروش ، چاندرا&quot، تصاویر مسحورکننده رصدخانه &quot

ناسا سه تصویر از یک اختروش در صورت فلکی سه‌سو منتشر کرده است که قشنگی خاصی دارند. تصاویر مسحورکننده رصدخانه "چاندرا" از یک اختر..

ادامه مطلب

سنجش آلودگی‌های شهری به کمک خزه‌ها

کارشناسان ژاپنی معتقدند خزه‌ها می‌توانند در ارزیابی تاثیر تغییرات اتمسفری و در نتیجه بررسی آلودگی‌های شهری مورد استفاده قرار گیرند.  سنجش آلود..

ادامه مطلب